STEM בית שאן

תיאור אודות התכנית:

חזון התכנית:
הנגשה והטמעת תפיסת מקצועות ה-STEM בקרב כלל התלמידים וההנהגה החינוכית ביישוב, תוך מעורבות ושותפות הקהילה בתהליך, על מנת לאפשר לבוגרי היישוב להשתלב בצורה שוויונית בכל תחומי החיים.
מטרות התכנית:
– הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
– הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה-STEM בקרב התלמידים.
– יצירת קבוצת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלת ויישום ה-STEM
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבות הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM: א. יצירת קהילת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלה ויישום של ה-STEM. ב. פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM.
– מיתוג העיר כמובילה בחינוך ומצוינות המותאמת לדור העתיד.
– הנגשת תחומי ה-STEM לקהילה בצורה חווייתית לשם יצירת אופק לדור העתיד.
– יצירת תמונת עתיד לתלמידים מצטיינים בתחומי ה-STEM להשתלבות בתעסוקה.

יעדים:
-הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
-הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– פיתוח מקצועי לגננות בתחומי ה-STEM.
– העלאת שיעור ילדי הגנים הנחשפים לעולם המדע והטכנולוגיה.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה- STEM בקרב התלמידים.
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבת הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– עלייה מתמשכת בציוני התלמידים בתחומי ה- STEM.
– גידול במספר המשתתפים בפעילויות ה-STEM.
– הגדלת שיעור ההתנסות של התלמידים בגישת ה-STEM.
– הנגשת תכניות STEM ייחודיות על הרצף הגילי בראיה רב-תחומית.
– העלאת שיעור התלמידים המצטיינים במקצועות ה-STEM.
– חיבור התעשיה והאקדמיה לתכנית.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM
– פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM

תאריך תחילת התכנית: 2018

שותפים:
עיריית בית שאן, משרד החינוך, פדרציית קליבלנד, שותפות 2000.

      STEM חורה - קליבלנד

תיאור אודות התכנית:

התכנית ממקדת התערבות בבתי הספר היסודיים ולוקחת בחשבון את הצרכים הייחודיים לחורה ואת הקשיים העולים, בין היתר, ממפת החסמים (כגון: תרבות המעכבת למידה מגיל צעיר, פוטנציאל נמוך של בוגרי תיכון שיכולים להשתלב באקדמיה בתחומי ה-STEM ונשירת סטודנטים למקצועות STEM בשנה הראשונה), כמו גם תופעות ארציות של מחסור במורים המוכשרים להוראת מדעים בבתי הספר היסודיים ודרכי הוראה לא מותאמות.
תכנית STEM תשפ"א היא משתלבת כחלק מהתכנית האסטרטגית היישובית ומתמקדת בפיתוח המקצועי לעו"ה על הרצף החינוכי, עם עדיפות להשקעה בפיתוח מקצועי לאנשי החינוך בחורה. התכנית תשלב תכנים פסיכו-פדגוגים תוך מיקוד במיומנויות רכות במקביל לטיפוח מצוינות מדעית על מנת להעצים את הפוטנציאל של עובדי ההוראה והתלמידים.
התפיסה היישובית רואה השקעה בפורום מנהלים ומובילים בית ספריים, פיתוח מנהלי מצוינות בכל בית ספר, הכשרת גננות, המשך תהליכים משנה קודמת וביצוע פעולה בקיץ עם המשכיות במהלך השנה לכל קהל היעד. יושמו דגשים במעברים בכל שכבת גיל, גן-יסודי, יסודי-חט"ב, חט"ב-חט"ע. התכנית תכלול השנה בניית פעילות מול צוותי ההוראה, המשך פעילות ייחודית לתלמידים, פיתוח סביבות הלמידה, בניית מנהיגות נוער יישובית במספר מוקדי פעילות בדגש לפעילות STEM וקהילה.

מטרת העל:

הנגשת והטמעת תפיסת ה-STEM בקרב כלל התלמידים וההנהגה החינוכית בעיר, תוך מעורבות ושותפות הקהילה בתהליך, על מנת להביא לידי מוביליות חברתית ומצוינות.

תפוקות הצפויות מהפרויקט:
– כ-22 מורי יסודי מדעים ומתמטיקה יוכשרו בתכנית הכשרה ייחודית לקידום תפיסת ה-STEM.
– כל מנהלי היסודי (שבעה) ישתתפו בסמינר מקצועי בגישת ה-STEM במטרה לקדם את התכנית האסטרטגית היישובית.
– כלל צוות המורים של ביה"ס היסודי אלזהראא יעבור פיתוח מקצועי בנושא תפיסת ה-STEM כפרקטיקת הוראה ולמידה באופן יישומי, ויוביל את הוראת ה-STEM בבית הספר תוך הטמעת השימוש במרחב הלמידה.
– 27 גננות יעברו הכשרה לתפיסת ה-STEM ו-ילדי 27 גנים (כ-800 ילדים) יחשפו לתכנית מדעדודס.
– כ-40 בני נוער יפעילו בחורה שני מוקדי פעילות של ארגון הנוער "מנהיגות מדעית".
תאריך תחילת התכנית- יולי תשע"ט

שותפים:
פדרציית קליבלנד, מועצה אזורית חורה, משרד החינוך:העמותה לקידום החינוך חורה, הפסג"ה המקומית תל שבע, הממונה על הוראת המדעים ומדריכות מחוז דרום

סולמות לעידוד מצוינות מדעית

תיאור אודות התכנית:
התכנית החלה לפעול בתשע"ט, כאשר השנה הראשונה נחשבת שנת הכנה. השנה הראשונה לתכנית הייתה שנת תש"ף.
"סולמות" היא תכנית לקידום תפיסת ה-STEM ומרחבי למידה STEM בבתי הספר היסודיים ביישובי השותפות (קרית גת, לכיש ושפיר), תוך שימת דגש על מענים ייחודיים, תוך בית ספרים, חשיבה על הרצף לחט"ב ומענה לצרכים שיעלו בבית הספר. רכיבי הפרויקט כוללים: פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה ברמה יישובית וברמה הבית ספרית, מפגשי תכנון והקמת מרחב למידה, פיתוח המדעים באמצעות הקמת סניף של ארגון הנוער "מנהיגות מדעית" שיפעל ביישובי השותפות. מנהיגות יישובית בתחום
מטרת על:
הקניית מיומנויות המאה ה-21 והטמעת גישת ה-STEM בקרב מורים, תלמידים וקהילה תוך יצירת הזדמנויות חינוכיות מתקדמות והובלה למוביליות חברתית בקרב קהילת שותפות שיקאגו.
מטרות נגזרות:
• העצמת מורים וחיזוק כישורי ההוראה שלהם בגישת ה-STEM תוך ליווי היישום וההטמעה.
• יצירת קהילת מורים ומחנכים בית ספרית, יישובית ואזורית.
• קידום הזדמנויות ללמידה בגישת STEM בבית הספר.
• העלאת יכולות התלמידים, מעורבותם, תחושת המסוגלות שלהם והשפעה על תמונת העתיד שלהם.
• בנייה וחיזוק תשתיות וסביבות למידה המקדמות חדשנות ומאפשרות הטמעה של ההתפתחות המקצועית של המורים.
• פיתוח מנהיגות נוער מקומית בתחומי המדעים ופעילות מדעית בקהילה.

תפוקות הצפויות מהפרויקט:
• הכשרה ייחודית של כ-20 מורים להקמת קהילת מורי מדעים ו/או מתמטיקה לקידום הוראה בגישת ה-STEM.
• הטמעה של תפיסת ה-STEM בקרב צוותי ההוראה של תשעה בתי ספר בהם הוקמו סביבות למידה בתש"ף והכשרת המורים לשימוש במרחב.
• יצירת עמדות חיוביות להוראת ה-STEM ועלייה בתחושת המסוגלות בקרב צוות המורים.
•  הקמה של סביבות למידה STEM ב-8 בתי ספר חדשים בתכנית.
•  בניית מנהיגות מדעית יישובי ואזורית בקרב בני הנוער, ובאמצעותם הפעלת ימי מדע יישוביים ובית ספריים.
• שיפור בהישגי התלמידים בתחומי ה-STEM.

 שותפים:

הסוכנות היהודית, פדרציית שיקגו ושותפות ביחד- קרית גת, לכיש ושפיר- שיקגו
מכון דוידסון לחינוך מדעי
הרשויות: קרית גת, שפיר ולכיש
משרד החינוך:
-אגפי החינוך קרית גת, שפיר ולכיש
-הפסג"ה המקומית קרית גת
-הממונה על הוראת המדעים ומדריכות, מחוז דרום

 

                     STEM בית שאן

תיאור אודות התכנית:

חזון התכנית:
הנגשה והטמעת תפיסת מקצועות ה-STEM בקרב כלל התלמידים וההנהגה החינוכית ביישוב, תוך מעורבות ושותפות הקהילה בתהליך, על מנת לאפשר לבוגרי היישוב להשתלב בצורה שוויונית בכל תחומי החיים.
מטרות התכנית:
– הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
– הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה-STEM בקרב התלמידים.
– יצירת קבוצת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלת ויישום ה-STEM
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבות הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM: א. יצירת קהילת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלה ויישום של ה-STEM. ב. פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM.
– מיתוג העיר כמובילה בחינוך ומצוינות המותאמת לדור העתיד.
– הנגשת תחומי ה-STEM לקהילה בצורה חווייתית לשם יצירת אופק לדור העתיד.
– יצירת תמונת עתיד לתלמידים מצטיינים בתחומי ה-STEM להשתלבות בתעסוקה.

יעדים:
-הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
-הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– פיתוח מקצועי לגננות בתחומי ה-STEM.
– העלאת שיעור ילדי הגנים הנחשפים לעולם המדע והטכנולוגיה.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה- STEM בקרב התלמידים.
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבת הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– עלייה מתמשכת בציוני התלמידים בתחומי ה- STEM.
– גידול במספר המשתתפים בפעילויות ה-STEM.
– הגדלת שיעור ההתנסות של התלמידים בגישת ה-STEM.
– הנגשת תכניות STEM ייחודיות על הרצף הגילי בראיה רב-תחומית.
– העלאת שיעור התלמידים המצטיינים במקצועות ה-STEM.
– חיבור התעשיה והאקדמיה לתכנית.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM
– פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM

תאריך תחילת התכנית: 2018

שותפים:
עיריית בית שאן, משרד החינוך, פדרציית קליבלנד, שותפות 2000.

STEM בית שאן

תיאור אודות התכנית:

חזון התכנית:
הנגשה והטמעת תפיסת מקצועות ה-STEM בקרב כלל התלמידים וההנהגה החינוכית ביישוב, תוך מעורבות ושותפות הקהילה בתהליך, על מנת לאפשר לבוגרי היישוב להשתלב בצורה שוויונית בכל תחומי החיים.
מטרות התכנית:
– הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
– הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה-STEM בקרב התלמידים.
– יצירת קבוצת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלת ויישום ה-STEM
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבות הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM: א. יצירת קהילת מנהלים מקצועית בעלת יכולת הובלה ויישום של ה-STEM. ב. פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM.
– מיתוג העיר כמובילה בחינוך ומצוינות המותאמת לדור העתיד.
– הנגשת תחומי ה-STEM לקהילה בצורה חווייתית לשם יצירת אופק לדור העתיד.
– יצירת תמונת עתיד לתלמידים מצטיינים בתחומי ה-STEM להשתלבות בתעסוקה.

יעדים:
-הרחבת בסיס הפירמידה של הרצף הגילי החל מגן הילדים.
-הנגשת תחומי וגישת ה-STEM בגני הילדים.
– פיתוח מקצועי לגננות בתחומי ה-STEM.
– העלאת שיעור ילדי הגנים הנחשפים לעולם המדע והטכנולוגיה.
– הקניית ידע וכלים להטמעת תחומי ה- STEM בקרב התלמידים.
– חיזוק תשתיות פיזיות, אנושיות והתאמת סביבת הלמידה להנגשת תחומי ומיומנויות ה-STEM.
– עלייה מתמשכת בציוני התלמידים בתחומי ה- STEM.
– גידול במספר המשתתפים בפעילויות ה-STEM.
– הגדלת שיעור ההתנסות של התלמידים בגישת ה-STEM.
– הנגשת תכניות STEM ייחודיות על הרצף הגילי בראיה רב-תחומית.
– העלאת שיעור התלמידים המצטיינים במקצועות ה-STEM.
– חיבור התעשיה והאקדמיה לתכנית.
– פיתוח מנהיגות פדגוגית עירונית בגישת ה-STEM
– פיתוח קהילת מורים בתחום ה-STEM

תאריך תחילת התכנית: 2018

שותפים:
עיריית בית שאן, משרד החינוך, פדרציית קליבלנד, שותפות 2000.

STEM חורה - קליבלנד

תיאור אודות התכנית:

התכנית ממקדת התערבות בבתי הספר היסודיים ולוקחת בחשבון את הצרכים הייחודיים לחורה ואת הקשיים העולים, בין היתר, ממפת החסמים (כגון: תרבות המעכבת למידה מגיל צעיר, פוטנציאל נמוך של בוגרי תיכון שיכולים להשתלב באקדמיה בתחומי ה-STEM ונשירת סטודנטים למקצועות STEM בשנה הראשונה), כמו גם תופעות ארציות של מחסור במורים המוכשרים להוראת מדעים בבתי הספר היסודיים ודרכי הוראה לא מותאמות.
תכנית STEM תשפ"א היא משתלבת כחלק מהתכנית האסטרטגית היישובית ומתמקדת בפיתוח המקצועי לעו"ה על הרצף החינוכי, עם עדיפות להשקעה בפיתוח מקצועי לאנשי החינוך בחורה. התכנית תשלב תכנים פסיכו-פדגוגים תוך מיקוד במיומנויות רכות במקביל לטיפוח מצוינות מדעית על מנת להעצים את הפוטנציאל של עובדי ההוראה והתלמידים.
התפיסה היישובית רואה השקעה בפורום מנהלים ומובילים בית ספריים, פיתוח מנהלי מצוינות בכל בית ספר, הכשרת גננות, המשך תהליכים משנה קודמת וביצוע פעולה בקיץ עם המשכיות במהלך השנה לכל קהל היעד. יושמו דגשים במעברים בכל שכבת גיל, גן-יסודי, יסודי-חט"ב, חט"ב-חט"ע. התכנית תכלול השנה בניית פעילות מול צוותי ההוראה, המשך פעילות ייחודית לתלמידים, פיתוח סביבות הלמידה, בניית מנהיגות נוער יישובית במספר מוקדי פעילות בדגש לפעילות STEM וקהילה.

מטרת העל:

הנגשת והטמעת תפיסת ה-STEM בקרב כלל התלמידים וההנהגה החינוכית בעיר, תוך מעורבות ושותפות הקהילה בתהליך, על מנת להביא לידי מוביליות חברתית ומצוינות.

תפוקות הצפויות מהפרויקט:
– כ-22 מורי יסודי מדעים ומתמטיקה יוכשרו בתכנית הכשרה ייחודית לקידום תפיסת ה-STEM.
– כל מנהלי היסודי (שבעה) ישתתפו בסמינר מקצועי בגישת ה-STEM במטרה לקדם את התכנית האסטרטגית היישובית.
– כלל צוות המורים של ביה"ס היסודי אלזהראא יעבור פיתוח מקצועי בנושא תפיסת ה-STEM כפרקטיקת הוראה ולמידה באופן יישומי, ויוביל את הוראת ה-STEM בבית הספר תוך הטמעת השימוש במרחב הלמידה.
– 27 גננות יעברו הכשרה לתפיסת ה-STEM ו-ילדי 27 גנים (כ-800 ילדים) יחשפו לתכנית מדעדודס.
– כ-40 בני נוער יפעילו בחורה שני מוקדי פעילות של ארגון הנוער "מנהיגות מדעית".
תאריך תחילת התכנית- יולי תשע"ט

שותפים:
פדרציית קליבלנד, מועצה אזורית חורה, משרד החינוך:העמותה לקידום החינוך חורה, הפסג"ה המקומית תל שבע, הממונה על הוראת המדעים ומדריכות מחוז דרום

סולמות לעידוד מצויינות מדעית

תיאור אודות התכנית:
התכנית החלה לפעול בתשע"ט, כאשר השנה הראשונה נחשבת שנת הכנה. השנה הראשונה לתכנית הייתה שנת תש"ף.
"סולמות" היא תכנית לקידום תפיסת ה-STEM ומרחבי למידה STEM בבתי הספר היסודיים ביישובי השותפות (קרית גת, לכיש ושפיר), תוך שימת דגש על מענים ייחודיים, תוך בית ספרים, חשיבה על הרצף לחט"ב ומענה לצרכים שיעלו בבית הספר. רכיבי הפרויקט כוללים: פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה ברמה יישובית וברמה הבית ספרית, מפגשי תכנון והקמת מרחב למידה, פיתוח המדעים באמצעות הקמת סניף של ארגון הנוער "מנהיגות מדעית" שיפעל ביישובי השותפות. מנהיגות יישובית בתחום
מטרת על:
הקניית מיומנויות המאה ה-21 והטמעת גישת ה-STEM בקרב מורים, תלמידים וקהילה תוך יצירת הזדמנויות חינוכיות מתקדמות והובלה למוביליות חברתית בקרב קהילת שותפות שיקאגו.
מטרות נגזרות:
• העצמת מורים וחיזוק כישורי ההוראה שלהם בגישת ה-STEM תוך ליווי היישום וההטמעה.
• יצירת קהילת מורים ומחנכים בית ספרית, יישובית ואזורית.
• קידום הזדמנויות ללמידה בגישת STEM בבית הספר.
• העלאת יכולות התלמידים, מעורבותם, תחושת המסוגלות שלהם והשפעה על תמונת העתיד שלהם.
• בנייה וחיזוק תשתיות וסביבות למידה המקדמות חדשנות ומאפשרות הטמעה של ההתפתחות המקצועית של המורים.
• פיתוח מנהיגות נוער מקומית בתחומי המדעים ופעילות מדעית בקהילה.

תפוקות הצפויות מהפרויקט:
• הכשרה ייחודית של כ-20 מורים להקמת קהילת מורי מדעים ו/או מתמטיקה לקידום הוראה בגישת ה-STEM.
• הטמעה של תפיסת ה-STEM בקרב צוותי ההוראה של תשעה בתי ספר בהם הוקמו סביבות למידה בתש"ף והכשרת המורים לשימוש במרחב.
• יצירת עמדות חיוביות להוראת ה-STEM ועלייה בתחושת המסוגלות בקרב צוות המורים.
•  הקמה של סביבות למידה STEM ב-8 בתי ספר חדשים בתכנית.
•  בניית מנהיגות מדעית יישובי ואזורית בקרב בני הנוער, ובאמצעותם הפעלת ימי מדע יישוביים ובית ספריים.
• שיפור בהישגי התלמידים בתחומי ה-STEM.

 שותפים:

הסוכנות היהודית, פדרציית שיקגו ושותפות ביחד- קרית גת, לכיש ושפיר- שיקגו
מכון דוידסון לחינוך מדעי
הרשויות: קרית גת, שפיר ולכיש
משרד החינוך:
-אגפי החינוך קרית גת, שפיר ולכיש
-הפסג"ה המקומית קרית גת
-הממונה על הוראת המדעים ומדריכות, מחוז דרום