פיזיקה מחקרית

תיאור אודות התכנית:

תחילת התוכנית :

2017-2020

ביצוע הפרויקט המחקרי מאפשר הקניית מיומנויות למידה בתחום התוכן ובתחום המחקר המדעי,
מחבר בין מקצוע הפיזיקה לבין המרחב התרבותי המודרני ומאפשר אינטגרציה בין תחומי הפיזיקה לתחומים אחרים. שאלון "פרויקט בפיזיקה מחקרית" מהווה הזדמנות לקידום המקצוע בכמה היבטים, בקרב מורים ותלמידים. עבור התלמידים הוא מעלה את העניין בפיזיקה, מטפח את אחריותם כמו גם מעודד העמקה, יצירתיות, יוזמה ומעוף. 

עבור המורים, הובלת פרויקט החקר מעצימה אותם כפיזיקאים, מחזקת את הקשר שבינם לבין התלמידים ומקדמת את ההוראה בכל מסגרות עבודתם. הובלת פרויקט מחקרי תורמת להגברת תחושות חיוביות כלפי מקצוע ההוראה ומעלה את מעמדו של המורה.בנוסף, התכנית מהווה גורם משיכה למהנדסים ומדענים המצטרפים במשרה חלקית להנחיית התלמידים. החשיפה להנחיית תלמידים מהווה גשר עבורם לבחירה בהוראה במשרה מלאה שהיא אתגר כקריירה שנייה.

שותפים:

המזכירות הפדגוגית – משרד החינוך , בית יציב

               פיזיקה מחקרית

תיאור אודות התכנית:

תחילת התוכנית :

2017-2020

ביצוע הפרויקט המחקרי מאפשר הקניית מיומנויות למידה בתחום התוכן ובתחום המחקר המדעי,
מחבר בין מקצוע הפיזיקה לבין המרחב התרבותי המודרני ומאפשר אינטגרציה בין תחומי הפיזיקה לתחומים אחרים. שאלון "פרויקט בפיזיקה מחקרית" מהווה הזדמנות לקידום המקצוע בכמה היבטים, בקרב מורים ותלמידים. עבור התלמידים הוא מעלה את העניין בפיזיקה, מטפח את אחריותם כמו גם מעודד העמקה, יצירתיות, יוזמה ומעוף. 

עבור המורים, הובלת פרויקט החקר מעצימה אותם כפיזיקאים, מחזקת את הקשר שבינם לבין התלמידים ומקדמת את ההוראה בכל מסגרות עבודתם. הובלת פרויקט מחקרי תורמת להגברת תחושות חיוביות כלפי מקצוע ההוראה ומעלה את מעמדו של המורה.בנוסף, התכנית מהווה גורם משיכה למהנדסים ומדענים המצטרפים במשרה חלקית להנחיית התלמידים. החשיפה להנחיית תלמידים מהווה גשר עבורם לבחירה בהוראה במשרה מלאה שהיא אתגר כקריירה שנייה.

שותפים:

המזכירות הפדגוגית – משרד החינוך , בית יציב

פיזיקה מחקרית

תיאור אודות התכנית:

תחילת התוכנית :

2017-2020

ביצוע הפרויקט המחקרי מאפשר הקניית מיומנויות למידה בתחום התוכן ובתחום המחקר המדעי,
מחבר בין מקצוע הפיזיקה לבין המרחב התרבותי המודרני ומאפשר אינטגרציה בין תחומי הפיזיקה לתחומים אחרים. שאלון "פרויקט בפיזיקה מחקרית" מהווה הזדמנות לקידום המקצוע בכמה היבטים, בקרב מורים ותלמידים. עבור התלמידים הוא מעלה את העניין בפיזיקה, מטפח את אחריותם כמו גם מעודד העמקה, יצירתיות, יוזמה ומעוף. 

עבור המורים, הובלת פרויקט החקר מעצימה אותם כפיזיקאים, מחזקת את הקשר שבינם לבין התלמידים ומקדמת את ההוראה בכל מסגרות עבודתם. הובלת פרויקט מחקרי תורמת להגברת תחושות חיוביות כלפי מקצוע ההוראה ומעלה את מעמדו של המורה.בנוסף, התכנית מהווה גורם משיכה למהנדסים ומדענים המצטרפים במשרה חלקית להנחיית התלמידים. החשיפה להנחיית תלמידים מהווה גשר עבורם לבחירה בהוראה במשרה מלאה שהיא אתגר כקריירה שנייה.

שותפים:

המזכירות הפדגוגית – משרד החינוך , בית יציב