סולמות לעידוד מצוינות מדעית

תיאור אודות התכנית:
התכנית החלה לפעול בתשע"ט, כאשר השנה הראשונה נחשבת שנת הכנה. השנה הראשונה לתכנית הייתה שנת תש"ף.
"סולמות" היא תכנית לקידום תפיסת ה-STEM ומרחבי למידה STEM בבתי הספר היסודיים ביישובי השותפות (קרית גת, לכיש ושפיר), תוך שימת דגש על מענים ייחודיים, תוך בית ספרים, חשיבה על הרצף לחט"ב ומענה לצרכים שיעלו בבית הספר. רכיבי הפרויקט כוללים: פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה ברמה יישובית וברמה הבית ספרית, מפגשי תכנון והקמת מרחב למידה, פיתוח המדעים באמצעות הקמת סניף של ארגון הנוער "מנהיגות מדעית" שיפעל ביישובי השותפות. מנהיגות יישובית בתחום
מטרת על:
הקניית מיומנויות המאה ה-21 והטמעת גישת ה-STEM בקרב מורים, תלמידים וקהילה תוך יצירת הזדמנויות חינוכיות מתקדמות והובלה למוביליות חברתית בקרב קהילת שותפות שיקאגו.
מטרות נגזרות:
• העצמת מורים וחיזוק כישורי ההוראה שלהם בגישת ה-STEM תוך ליווי היישום וההטמעה.
• יצירת קהילת מורים ומחנכים בית ספרית, יישובית ואזורית.
• קידום הזדמנויות ללמידה בגישת STEM בבית הספר.
• העלאת יכולות התלמידים, מעורבותם, תחושת המסוגלות שלהם והשפעה על תמונת העתיד שלהם.
• בנייה וחיזוק תשתיות וסביבות למידה המקדמות חדשנות ומאפשרות הטמעה של ההתפתחות המקצועית של המורים.
• פיתוח מנהיגות נוער מקומית בתחומי המדעים ופעילות מדעית בקהילה.

תפוקות הצפויות מהפרויקט:
• הכשרה ייחודית של כ-20 מורים להקמת קהילת מורי מדעים ו/או מתמטיקה לקידום הוראה בגישת ה-STEM.
• הטמעה של תפיסת ה-STEM בקרב צוותי ההוראה של תשעה בתי ספר בהם הוקמו סביבות למידה בתש"ף והכשרת המורים לשימוש במרחב.
• יצירת עמדות חיוביות להוראת ה-STEM ועלייה בתחושת המסוגלות בקרב צוות המורים.
•  הקמה של סביבות למידה STEM ב-8 בתי ספר חדשים בתכנית.
•  בניית מנהיגות מדעית יישובי ואזורית בקרב בני הנוער, ובאמצעותם הפעלת ימי מדע יישוביים ובית ספריים.
• שיפור בהישגי התלמידים בתחומי ה-STEM.

 שותפים:

הסוכנות היהודית, פדרציית שיקגו ושותפות ביחד- קרית גת, לכיש ושפיר- שיקגו
מכון דוידסון לחינוך מדעי
הרשויות: קרית גת, שפיר ולכיש
משרד החינוך:
-אגפי החינוך קרית גת, שפיר ולכיש
-הפסג"ה המקומית קרית גת
-הממונה על הוראת המדעים ומדריכות, מחוז דרום

 

סולמות לעידוד מצוינות מדעית

תיאור אודות התכנית:
התכנית החלה לפעול בתשע"ט, כאשר השנה הראשונה נחשבת שנת הכנה. השנה הראשונה לתכנית הייתה שנת תש"ף.
"סולמות" היא תכנית לקידום תפיסת ה-STEM ומרחבי למידה STEM בבתי הספר היסודיים ביישובי השותפות (קרית גת, לכיש ושפיר), תוך שימת דגש על מענים ייחודיים, תוך בית ספרים, חשיבה על הרצף לחט"ב ומענה לצרכים שיעלו בבית הספר. רכיבי הפרויקט כוללים: פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה ברמה יישובית וברמה הבית ספרית, מפגשי תכנון והקמת מרחב למידה, פיתוח המדעים באמצעות הקמת סניף של ארגון הנוער "מנהיגות מדעית" שיפעל ביישובי השותפות. מנהיגות יישובית בתחום
מטרת על:
הקניית מיומנויות המאה ה-21 והטמעת גישת ה-STEM בקרב מורים, תלמידים וקהילה תוך יצירת הזדמנויות חינוכיות מתקדמות והובלה למוביליות חברתית בקרב קהילת שותפות שיקאגו.
מטרות נגזרות:
• העצמת מורים וחיזוק כישורי ההוראה שלהם בגישת ה-STEM תוך ליווי היישום וההטמעה.
• יצירת קהילת מורים ומחנכים בית ספרית, יישובית ואזורית.
• קידום הזדמנויות ללמידה בגישת STEM בבית הספר.
• העלאת יכולות התלמידים, מעורבותם, תחושת המסוגלות שלהם והשפעה על תמונת העתיד שלהם.
• בנייה וחיזוק תשתיות וסביבות למידה המקדמות חדשנות ומאפשרות הטמעה של ההתפתחות המקצועית של המורים.
• פיתוח מנהיגות נוער מקומית בתחומי המדעים ופעילות מדעית בקהילה.

תפוקות הצפויות מהפרויקט:
• הכשרה ייחודית של כ-20 מורים להקמת קהילת מורי מדעים ו/או מתמטיקה לקידום הוראה בגישת ה-STEM.
• הטמעה של תפיסת ה-STEM בקרב צוותי ההוראה של תשעה בתי ספר בהם הוקמו סביבות למידה בתש"ף והכשרת המורים לשימוש במרחב.
• יצירת עמדות חיוביות להוראת ה-STEM ועלייה בתחושת המסוגלות בקרב צוות המורים.
•  הקמה של סביבות למידה STEM ב-8 בתי ספר חדשים בתכנית.
•  בניית מנהיגות מדעית יישובי ואזורית בקרב בני הנוער, ובאמצעותם הפעלת ימי מדע יישוביים ובית ספריים.
• שיפור בהישגי התלמידים בתחומי ה-STEM.

 שותפים:

הסוכנות היהודית, פדרציית שיקגו ושותפות ביחד- קרית גת, לכיש ושפיר- שיקגו
מכון דוידסון לחינוך מדעי
הרשויות: קרית גת, שפיר ולכיש
משרד החינוך:
-אגפי החינוך קרית גת, שפיר ולכיש
-הפסג"ה המקומית קרית גת
-הממונה על הוראת המדעים ומדריכות, מחוז דרום

 

סולמות לעידוד מצוינות מדעית

תיאור אודות התכנית:
התכנית החלה לפעול בתשע"ט, כאשר השנה הראשונה נחשבת שנת הכנה. השנה הראשונה לתכנית הייתה שנת תש"ף.
"סולמות" היא תכנית לקידום תפיסת ה-STEM ומרחבי למידה STEM בבתי הספר היסודיים ביישובי השותפות (קרית גת, לכיש ושפיר), תוך שימת דגש על מענים ייחודיים, תוך בית ספרים, חשיבה על הרצף לחט"ב ומענה לצרכים שיעלו בבית הספר. רכיבי הפרויקט כוללים: פיתוח מקצועי של צוותי ההוראה ברמה יישובית וברמה הבית ספרית, מפגשי תכנון והקמת מרחב למידה, פיתוח המדעים באמצעות הקמת סניף של ארגון הנוער "מנהיגות מדעית" שיפעל ביישובי השותפות. מנהיגות יישובית בתחום
מטרת על:
הקניית מיומנויות המאה ה-21 והטמעת גישת ה-STEM בקרב מורים, תלמידים וקהילה תוך יצירת הזדמנויות חינוכיות מתקדמות והובלה למוביליות חברתית בקרב קהילת שותפות שיקאגו.
מטרות נגזרות:
• העצמת מורים וחיזוק כישורי ההוראה שלהם בגישת ה-STEM תוך ליווי היישום וההטמעה.
• יצירת קהילת מורים ומחנכים בית ספרית, יישובית ואזורית.
• קידום הזדמנויות ללמידה בגישת STEM בבית הספר.
• העלאת יכולות התלמידים, מעורבותם, תחושת המסוגלות שלהם והשפעה על תמונת העתיד שלהם.
• בנייה וחיזוק תשתיות וסביבות למידה המקדמות חדשנות ומאפשרות הטמעה של ההתפתחות המקצועית של המורים.
• פיתוח מנהיגות נוער מקומית בתחומי המדעים ופעילות מדעית בקהילה.

תפוקות הצפויות מהפרויקט:
• הכשרה ייחודית של כ-20 מורים להקמת קהילת מורי מדעים ו/או מתמטיקה לקידום הוראה בגישת ה-STEM.
• הטמעה של תפיסת ה-STEM בקרב צוותי ההוראה של תשעה בתי ספר בהם הוקמו סביבות למידה בתש"ף והכשרת המורים לשימוש במרחב.
• יצירת עמדות חיוביות להוראת ה-STEM ועלייה בתחושת המסוגלות בקרב צוות המורים.
•  הקמה של סביבות למידה STEM ב-8 בתי ספר חדשים בתכנית.
•  בניית מנהיגות מדעית יישובי ואזורית בקרב בני הנוער, ובאמצעותם הפעלת ימי מדע יישוביים ובית ספריים.
• שיפור בהישגי התלמידים בתחומי ה-STEM.

 שותפים:

הסוכנות היהודית, פדרציית שיקגו ושותפות ביחד- קרית גת, לכיש ושפיר- שיקגו
מכון דוידסון לחינוך מדעי
הרשויות: קרית גת, שפיר ולכיש
משרד החינוך:
-אגפי החינוך קרית גת, שפיר ולכיש
-הפסג"ה המקומית קרית גת
-הממונה על הוראת המדעים ומדריכות, מחוז דרום