מומנטום

תיאור אודות התכנית:
היוזמה פותחה ב-2019 על ידי Social Finance Israel במסגרת אגרת חוב חברתית יחד עם משרד החינוך ובתכנון והפעלה של בית יציב.
מטרת העל:
השתלבות מיטבית של התלמידים בחברה הישראלית, בהשכלה הגבוהה ותעסוקה ראויה.

תכנית מומנטום מיועדת לתלמידים מצטיינים משבעה בתי ספר תיכוניים ברהט פועלת
בתחומי המתמטיקה והעברית הובלת התלמידים למצוינות ל 4-5 יחידות לימוד בבגרות.

תכנית מומנטום מתחילה בכיתה י' ומלווה את התלמידים עד לסיום כיתה יב'.

התוכנית פועלת ברהט בהובלת המנהלים והמורים המקצועיים של בית הספר ובשיתוף נציגי הקהילה

שותפים:
SFI, משרד החינוך, עיריית רהט

                        מומנטום

תיאור אודות התכנית:
היוזמה פותחה ב-2019 על ידי Social Finance Israel במסגרת אגרת חוב חברתית יחד עם משרד החינוך ובתכנון והפעלה של בית יציב.
מטרת העל:
השתלבות מיטבית של התלמידים בחברה הישראלית, בהשכלה הגבוהה ותעסוקה ראויה.

תכנית מומנטום מיועדת לתלמידים מצטיינים משבעה בתי ספר תיכוניים ברהט פועלת
בתחומי המתמטיקה והעברית הובלת התלמידים למצוינות ל 4-5 יחידות לימוד בבגרות.

תכנית מומנטום מתחילה בכיתה י' ומלווה את התלמידים עד לסיום כיתה יב'.
היום אנו נמצאים עם תלמידים ותיקים בכיתה יא' בשנה השנייה לתכנית ועם תלמידים חדשים בכיתה י' שזו שנתם הראשונה בתכנית.

התוכנית פועלת ברהט בהובלת המנהלים והמורים המקצועיים של בית הספר ובשיתוף נציגי הקהילה

שותפים:
SFI, משרד החינוך, עיריית רהט

מומנטום

תיאור אודות התכנית:
היוזמה פותחה ב-2019 על ידי Social Finance Israel במסגרת אגרת חוב חברתית יחד עם משרד החינוך ובתכנון והפעלה של בית יציב.
מטרת העל:
השתלבות מיטבית של התלמידים בחברה הישראלית, בהשכלה הגבוהה ותעסוקה ראויה.

תכנית מומנטום מיועדת לתלמידים מצטיינים משבעה בתי ספר תיכוניים ברהט פועלת
בתחומי המתמטיקה והעברית הובלת התלמידים למצוינות ל 4-5 יחידות לימוד בבגרות.

תכנית מומנטום מתחילה בכיתה י' ומלווה את התלמידים עד לסיום כיתה יב'.
היום אנו נמצאים עם תלמידים ותיקים בכיתה יא' בשנה השנייה לתכנית ועם תלמידים חדשים בכיתה י' שזו שנתם הראשונה בתכנית.

התוכנית פועלת ברהט בהובלת המנהלים והמורים המקצועיים של בית הספר ובשיתוף נציגי הקהילה

שותפים:
SFI, משרד החינוך, עיריית רהט