מארי קירי - תכנית אקדמית בכימיה

תיאור אודות התכנית:

תכנית "מארי קירי" החלה בתשע"ד ולה מספר מטרות:
– הגברת המודעות ללימודי כימיה בקרב התלמידים, המורים וההורים.
– הענקת חינוך אקדמי לתלמידי תיכון המצטיינים במקצועות המדעיים, במקביל ללימודיהם התיכוניים במחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון.
– גידול במספר התלמידים הפונים להגברה בכימיה 5 יח"ל בדרום.
– חשיפת התלמידים למחקר באקדמיה ובתעשייה.
– יצירת עתודה של בוגרי כימיה שיושלבו באקדמיה, בעתודה צבאית ובתעשייה.

התכנית "מארי קירי" הינה חלק מתכנית "אקדמיה בתיכון" של משרד החינוך. תלמידים העומדים בהצלחה בשלושת הקורסים הראשונים בתכנית (כימיה כללית, כימיה אנליטית ומעבדה בכימיה כללית ואנליטית), זכאים לקבל 5 יח"ל כימיה לתעודת בגרות.
התכנית נמשכת במשך שלוש שנים אשר בסופם התלמידים צוברים עד 40 נק"ז מתוך הקורסים הבסיסיים המיועדים לתואר ראשון בכימיה. נקודות אלה יעמדו לזכותם במידה ויחליטו בשלב מאוחר יותר להמשיך את לימודיהם במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון או בכל מוסד אקדמי אחר בארץ.
תלמידים המסיימים בהצלחה את לימודיהם בתכנית מתקבלים להמשך לימודיהם במחלק לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, ללא דרישת פסיכומטרי.
התכנית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית והלימודים מתקיימים בימי שישי ויום נוסף בשבוע אחר הצהריים החל מאמצע כיתה יא'.

שותפים:

התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם עיריית באר שבע, חברת "אדמה", אוניברסיטת בן גוריון- המחלקה לכימיה, מרכז חוסידמן, משרד החינוך ובית יציב.

מארי קירי - תכנית אקדמית בכימיה

תיאור אודות התכנית:

תכנית "מארי קירי" החלה בתשע"ד ולה מספר מטרות:
– הגברת המודעות ללימודי כימיה בקרב התלמידים, המורים וההורים.
– הענקת חינוך אקדמי לתלמידי תיכון המצטיינים במקצועות המדעיים, במקביל ללימודיהם התיכוניים במחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון.
– גידול במספר התלמידים הפונים להגברה בכימיה 5 יח"ל בדרום.
– חשיפת התלמידים למחקר באקדמיה ובתעשייה.
– יצירת עתודה של בוגרי כימיה שיושלבו באקדמיה, בעתודה צבאית ובתעשייה.

התכנית "מארי קירי" הינה חלק מתכנית "אקדמיה בתיכון" של משרד החינוך. תלמידים העומדים בהצלחה בשלושת הקורסים הראשונים בתכנית (כימיה כללית, כימיה אנליטית ומעבדה בכימיה כללית ואנליטית), זכאים לקבל 5 יח"ל כימיה לתעודת בגרות.
התכנית נמשכת במשך שלוש שנים אשר בסופם התלמידים צוברים עד 40 נק"ז מתוך הקורסים הבסיסיים המיועדים לתואר ראשון בכימיה. נקודות אלה יעמדו לזכותם במידה ויחליטו בשלב מאוחר יותר להמשיך את לימודיהם במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון או בכל מוסד אקדמי אחר בארץ.
תלמידים המסיימים בהצלחה את לימודיהם בתכנית מתקבלים להמשך לימודיהם במחלק לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, ללא דרישת פסיכומטרי.
התכנית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית והלימודים מתקיימים בימי שישי ויום נוסף בשבוע אחר הצהריים החל מאמצע כיתה יא'.

שותפים:

התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם עיריית באר שבע, חברת "אדמה", אוניברסיטת בן גוריון- המחלקה לכימיה, מרכז חוסידמן, משרד החינוך ובית יציב.

מארי קרי - תכנית אקדמית בכימיה ​

תיאור אודות התכנית:

תכנית "מארי קירי" החלה בתשע"ד ולה מספר מטרות:
– הגברת המודעות ללימודי כימיה בקרב התלמידים, המורים וההורים.
– הענקת חינוך אקדמי לתלמידי תיכון המצטיינים במקצועות המדעיים, במקביל ללימודיהם התיכוניים במחלקה לכימיה, אוניברסיטת בן גוריון.
– גידול במספר התלמידים הפונים להגברה בכימיה 5 יח"ל בדרום.
– חשיפת התלמידים למחקר באקדמיה ובתעשייה.
– יצירת עתודה של בוגרי כימיה שיושלבו באקדמיה, בעתודה צבאית ובתעשייה.

התכנית "מארי קירי" הינה חלק מתכנית "אקדמיה בתיכון" של משרד החינוך. תלמידים העומדים בהצלחה בשלושת הקורסים הראשונים בתכנית (כימיה כללית, כימיה אנליטית ומעבדה בכימיה כללית ואנליטית), זכאים לקבל 5 יח"ל כימיה לתעודת בגרות.
התכנית נמשכת במשך שלוש שנים אשר בסופם התלמידים צוברים עד 40 נק"ז מתוך הקורסים הבסיסיים המיועדים לתואר ראשון בכימיה. נקודות אלה יעמדו לזכותם במידה ויחליטו בשלב מאוחר יותר להמשיך את לימודיהם במחלקה לכימיה באוניברסיטת בן גוריון או בכל מוסד אקדמי אחר בארץ.
תלמידים המסיימים בהצלחה את לימודיהם בתכנית מתקבלים להמשך לימודיהם במחלק לכימיה באוניברסיטת בן גוריון, ללא דרישת פסיכומטרי.
התכנית מתחילה עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית והלימודים מתקיימים בימי שישי ויום נוסף בשבוע אחר הצהריים החל מאמצע כיתה יא'.

שותפים:

התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם עיריית באר שבע, חברת "אדמה", אוניברסיטת בן גוריון- המחלקה לכימיה, מרכז חוסידמן, משרד החינוך ובית יציב.