הכנה לבחינות לשכת רואי חשבון ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה)

רקע אודות קורס חשבי שכר:

חשב שכר הוא תפקיד הנכלל בתחום הנהלת החשבונות, והוא מתמקד בחישובי המשכורות לעובדים בעסקים ובארגונים.
במסגרת עבודתו נדרש החשב להתמצא בכל החוקים והתקנות שעל פיהם יש לנכות ולזכות את העובד המסוים, ועל כן, זהו מקצוע שנלמד באופן ספציפי, בקורס להכשרת חשבי שכר.
יישום הכלים הנרכשים בקורס יתרום למידת האפקטיביות והתפקוד הן של העוסקים במקצוע והן של החברות והארגונים שבהם הם מועסקים.
הקורס מכין את המשתתפים בו לבחינה מטעם לשכת רואי החשבון ולבחינות מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה).

מטרות הקורס:

• להכשיר אנשי מקצוע מעולים בתחום חשבות השכר
• להטמיע ידע ומיומנות בהיבטי המיסוי וההיבטים המשפטיים של נושא השכר

קהל היעד:

הקורס מיועד למעוניינים להעמיק את הידע בתחום השכר, לבעלי ידע בסיסי בהנהלת חשבונות, לעובדי מחלקות שכר, חשבונאות ומשאבי אנוש ולמנהלים שיש להם זיקה לנושא השכר והכספים אשר מעוניינים לקדם את מיומנותם המקצועית והמעשית.
בקורס חשבי שכר יילמדו הנושאים הבאים
• דיני מס הכנסה – הכנסות חייבות במס, הוצאות לשכיר, הכנסות פטורות, חישוב המס לשכיר, זיכויים והטבות מס, מיסוי קופות גמל, תכנוני מס, רכיבי השכר והכנת תלושי שכר, טפסים
• חוק הביטוח לאומי – עקרונות חוק ביטוח לאומי, זכאות לביטוחים השונים, הכנסות חייבות והכנסות פטורות מתשלום ביטוח לאומי, עדכונים וטפסים
• דיני עבודה – חוזי עבודה והסכמי עבודה, חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים, האחריות החלה על חשב השכר
• תכנית ממוחשבת לעריכת וחישוב שכר – הטמעת הנושאים שנלמדו וחישוב שכר באמצעות תוכנת שכר, נהלי עבודה במחשב אישי ובלשכת שירות
• ביטוח פנסיוני – קרנות הפנסיה וקופות הגמל
• בקרה- כלי בקרה ודו"חות בקרה

שיטת הלימוד:

לימודי חשבי שכר כוללים הרצאות פרונטליות, תרגול ופתרון מבחנים.
דרישות הקורס
• נוכחות ב-85% מהשיעורים
• עמידה במבחנים תקופתיים וכן ציון עובר בעבודות שיוגשו במהלך הקורס
• עמידה במבחן של לשכת רו"ח
• עמידה במבחנים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה)- בחינה עיונית ובחינה מעשית

תנאי קבלה:

בוגרי 12 שנות לימוד ואישור ועדת קבלה

משך הקורס:

קורס חשבי שכר נלמד בהיקף של 145 שעות לימוד אקדמיות.

תעודה:

לעומדים בדרישות הקורס יוענקו התעודות הבאות:
• תעודה של לשכת רואי חשבון תוענק לעומדים בהצלחה בבחינת הגמר
• תעודה גמר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (משרד הכלכלה) תוענק לעומדים בהצלחה בבחינות הגמר – בחינה עיונית ובחינה מעשית
(סך השעות בתעודת הגמר עומד על 115 שעות לימוד לפי תוכנית המשרד)

קורס זה מוכר לפיקדון חיילים משוחררים.

קורס זה מוכר לתשלום באמצעות וואצ'ר לדורשי עבודה לזכאים. לזכאותך נא פנה לשירות התעסוקה.

רוצים לשמוע פרטים נוספים? השאירו פרטים ונחזור אליכם או התקשרו למספר 08-6209321 / 08-6237149

רוצים לשמוע פרטים נוספים? השאירו פרטים ונחזור אליכם או התקשרו למספר 08-6209321 / 08-6237149