המרכז לפיתוח מקצועי לעובדי ההוראה

המרכז לפיתוח מקצועי לעובדי ההוראה

רשימת השתלמויות

ההשתלמויות שאמורות להתקיים בשנת תשפ"ג

סמלי השתלמויות

סמלי ההשתלמויות שהתקיימו בשנה הנוכחית

טופס החזר נסיעות

טופס החזר נסיעות למגיעים בתחבורה ציבורית

איך נרשמים?

מידע אודות הרשמה להשתלמות

מתווה ההשתלמות

מידע אודות ההשתלמות.

רשימת השתלמויות

השתלמויות שאמורות להתקיים בשנת תשפ"ג

סמלי השתלמויות

סמלי ההשתלמויות שהתקיימו בשנה הנוכחית

טופס החזר נסיעות

טופס החזר נסיעות למגיעים בתחבורה ציבורית

איך נרשמים?

מידע אודות הרשמה להשתלמות

מתווה ההשתלמות

מידע אודות ההשתלמות

0
שנות פעילות
0
קבוצות
0
משתלמים
0
שנות פעילות
0
קבוצות
0
משתלמים

כותבים עלינו..